Toplu Konutlar - Saint Malo

Toplu Konutlar - Saint Malo

Fransa'nın Britanya bölgesinde önde gelen bir turistik yer olan Saint-Malo'nun tarihi merkezinden sadece bir taş atımlık mesafede, daha önce eskiden bir matbaanın bulunduğu arazi üzerinde bir apartman inşa edilmiştir. Binanın yenilikçi yapısı ana caddeden görülemez: Philippe Loyer, mimari yapısı kentsel planlama kurallarına uygun olarak, yol ile uyumlu 6 katlı bir bina inşa etti. Arka cephede, binanın zirvesine doğru eğimli teras benzeri bir düzen içindeki bir dizi kulübeye benzeyen geniş terasları ve evleri, ancak dikkatli gözlemciler görebilir. Her katta yer alan girintiler güneşin kuzey doğuya bakan dairelere girmesine izin verir. Bu bina ile mimar, 1920'lerde mimarların ilgisini çeken ve sanatoryumlardan miras kalan, tereddütlü bir sistemi yeniden yorumlayarak unutulmaktan kurtardı.

Başlangıçta çinko, tepe şeklindeki binanın tamamını kapsayacak şekilde seçildi. Belediye başkanının talebi üzerine metal sadece çatı için kullanıldı. QUARTZ-ZINC®, genellikle Saint Malo'daki çatılarda tercih edilen koyu gri çinkoya nazaran, Britanya'nın gökyüzüyle daha uyumludur.

Çinko, yağmurdan kurtulmak için mükemmel bir çözümdü. Bu karmaşık tipolojilerle, yağmur suyu boşaltımının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Su, tamamen çinko ile yapılmış oluklar vasıtasıyla toprakaltına kanalize ediliyor. Adeta plaj kulübelerinden oluşan bu bina mekana pitoresk bir görünüm kazandırıyor.